ارتباط با ما

نوین کار از همکاران فعال در حوزه خودرو اعم از نمایشگاه های خودرو،کارواش ها و خدمات فنی و صافکاری و نقاش و نمایندگی های خودرو دعوت به همکاری می نماید.این همکاری بر پایه ی مشارکت در درآمد ايجاد شده بین معرف و مجموعه نوین کار می باشد.بدین ترتیب با معرفی سفارش توسط همکار به مجموعه نوین کار درآمد حاصله به نسبت تقسيم می گردد و پس از آن به حساب همکار طی ۲۴ ساعت واریز می گردد.

آدرس مجموعه نوین کار

مرکز خدمات خودرویی نوین کار تهران،خیابان خلیج فارس شمالی،خیابان ۱۷ ،پلاک ۲۰۱/۲